ZAWIADOMIENIE

Piątek, 14 Październik 2016

ZWOŁUJEMY OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLI PÓŁNOC I POŁUDNIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  17 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 2016 R. O GODZINIE 1700 W SALI WIDOWISKOWEJ M-GOK W WĄCHOCKU

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat realizowanych inwestycji w 2016 roku oraz planowanych na 2017 rok.
3. Informacja Zarządów Osiedli na temat złożonych wniosków o budżetu na 2017 roku. .
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Północ w Wąchocku
Elżbieta Błach
Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe w Wąchocku
Przemysław Krzewicki

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy