Spotkanie "Cichociemni - legendarni spadochroniarze"

Czwartek, 10 Listopad 2016

We wtorek, 8 listopada przedstawiciele Gminy Wąchock wzięli udział w spotkaniu   pn. „Cichociemni – legendarni spadochroniarze AK”, które obyło się w Starachowickim Centrum Kultury z okazji 75 rocznicy skoku do Polski mjr Jana Piwnika „Ponurego”.

Inicjatorką spotkania była Dorota Próchnicka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach. W organizację włączyła się Fundacja „Sprzymierzeni z GROM” oraz Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach. W SCK zebrali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów noszących imię „Ponurego”: Szkoły Podstawowej Nr 11 w Starachowicach, Gimnazjum w Bodzentynie, Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, Zespołu Szkół w Rzepinie oraz przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane ze środowiskiem AK: Sebastian Staniszewski – zastępca Burmistrza Wąchocka, Jerzy Miśkiewicz – zastępca Prezydenta Starachowic, Włodzimierz Orkisz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach, Teresa Piwnik – bratanica „Ponurego”, Szczepan Mróz –   prezes Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury – Nurt”, Maria Weber – pisarka, autorka książki o Emilli Malessie, żonie „Ponurego”. Obecny był również rzecznik prasowy JW GROM – kpt. Tomasz Mika, kom. Krzysztof Musielak z Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji oraz mł. asp. Monika Kalinowska z Komendy Powiatowej Policji.

Po przywitaniu gości, Grzegorz Wydrowski i Marcin Sikora z Fundacji „Sprzymierzeni z GROM” zaprosili na projekcję filmów. Pierwszy z nich pt. „Kuźnia bohaterów” opowiadał o początkach formacji Cichciemnych, rekrutacji i szkoleniach, jakie musieli przejść ówcześni żołnierze. Drugi powstał z okazji 25-lecia GROM-u,  dziedziczącego tradycje Cichociemnych i mówił o służbie w jednostce. Następnie głos zabrał Szczepan Mróz który przybliżył okoliczności związane ze skokiem „Ponurego” do okupowanej Polski. Opowiedział też kilka ciekawostek z  jego życia.

W dalszej części Krzysztof Musielak zaprezentował strój policjanta z lat 30-tych     XX w. Podkreślił, że taki właśnie mundur nosił „Ponury” służąc w Policji Państwowej. Dorocie Próchnickiej i Teresie Piwnik wręczył postery upamiętniające „Ponurego”. Podsumowaniem tej części był również materiał filmowy pt. „Wywalcz wolność albo zgiń”.

Na zakończenie Grzegorz Wydrowski i Marcin Sikora podsumowali marszobieg ku pamięci żołnierzy AK i Cichociemnych – Wykus 43, który zorganizowali przy okazji czerwcowych uroczystości na Wykusie. Podziękowali wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, w tym Gminie Wąchock, która zajęła się wówczas wyznaczeniem i zabezpieczeniem trasy, udostępniła obiekty pod siedzibę biura zawodów i dofinansowała zakup pamiątkowych medali. Podziękowania odebrali: Sebastian Staniszewski – zastępca Burmistrza Wąchocka, Ryszard Rogala – w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Adriana Malinowskiego i Rady Miejskiej, Marian Susfał – dyrektor MGOK, Karol Drej – instruktor MGOK Milena Dudek – pracownik UMiG oraz Michał Lefek – nauczyciel GP w Wąchocku. Podziękowania trafiły ponadto do Jerzego Miśkiewicza, Pawła Płatka, Teresy Piwnik oraz firm wspierających marszobieg. Należy wspomnieć, że w tym roku bieg Wykus 43 po raz pierwszy towarzyszył uroczystościom wykusowym. Jednak słuchając wrażeń uczestników wydaje się, że impreza na stałe wpiszę się do kalendarza wąchockich wydarzeń.Spotkaniu towarzyszyły dwie wystawy. Wystawa „Cichociemni” przedstawiała historię powstania Cichociemnych, genezę ich nazwy i znaku, a także prezentowała sylwetki cichociemnych żołnierzy AK. Prezentacja „25 lat JW GROM” to głównie fotografie z działań jednostki oraz umundurowanie. Najmłodsi mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o patronie swojej szkoły biorąc udział w quizie. Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami przekazanymi przez Fundację. Z pewnością nie tylko dla dzieci spotkanie było żywą lekcją historii. Gmina Wąchock od  lat dba o swoje tradycje historyczne, również partyzanckie. Włącza się we wszystkie inicjatywy, które służą ich podtrzymaniu. Za rok czekają nas kolejne rocznice, uroczystości – być może z nowymi elementami. 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy