Informacja LGD

Poniedziałek, 14 Listopad 2016

Informacja
Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry


Informujemy, iż na czas trwania naboru wniosków w ramach przedsięwzięć:

I. II. 1. Uruchamianie działalności gospodarczej

I. II. 2. Rozwój działalności gospodarczej

I.III.5. Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym,

tj. w terminie od dnia 13 listopada 2016 roku do dnia 14 grudnia 2016 roku zawieszone zostają dyżury pracownika i członka zarządu w gminach obejmujących obszar działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

Osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje do Biura Stowarzyszenia w Bielinach, ul. Partyzantów 3,   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy