Informacja o przystąpieniu do sporządzenia i wdrażania PGN

Wtorek, 22 Listopad 2016

Szanowni Mieszkańcy!
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przystąpił do sporządzenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock. Dokument ten jest wymagany przy wnioskowaniu o środki z Unii Europejskiej 2014 – 2020 na dofinansowanie działań redukujących zużycie energii. Dlatego proszę o wypełnienie ankiet zawierających niezbędne informacje o Państwa gospodarstwach domowych. Pozwoli to na określenie zużycia energii na terenie Gminy Wąchock i podjęcie działań redukujących emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz poprawę jakości powietrza w naszym regionie.Ankiety należy wypełnić i złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Miasta w Wąchocku na parterze.
Szczegółowe informacje na stronie www.wachock.pl w zakładce PGN

Serdecznie dziękuję za współpracę.
Jarosław Samela
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy