Spotkania szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Wtorek, 28 Luty 2017

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z naborami wniosków od 27 lutego do 28 marca 2017 roku o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:
3 marca (piątek):

godz. 9.00 Bodzentyn –Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Rynek Górny 11
godz. 11.00 Górno-Gminny Ośrodek Kultury w Górnie,Górno 79A
godz. 13.00 Masłów-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie,ul. Księdza Józefa Marszałka 30

6 marca (poniedziałek):
godz. 9.00 Łączna –Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B
godz. 11.00 Suchedniów–Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5
godz. 13.00 Wąchock-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy