ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W TWOIM DOMU

Piątek, 07 Kwiecień 2017

Gmina Wąchock planuje wziąć udział w naborze w konkursie na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii (OZE). Konkurs został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie planowane jest na w kwiecień 2018 r.
Nabór wniosków w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczął się od dnia 20 kwietnia. Gmina Wąchock zamierza aplikować o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z zakresu odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych zainteresowanych ich montażem na budynkach mieszkalnych.
Projekt realizowany będzie w formule tzw. „projektu parasolowego” co oznacza, że gmina będzie wnioskodawcą i beneficjentem projektu, a wsparciem objęci zostaną mieszkańcy Gminy Wąchock. Również po stronie gminy leżało będzie zlecenie i koordynacja wykonania mikroinstalacji OZE oraz zachowanie trwałości projektu. Dodatkowo gmina poniesie większość kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji. Po 5 latach instalacja przejdzie na własność mieszkańca.

Urządzenia jakie będzie można zainstalować w ramach programu to:
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.


Panele fotowoltaiczne (PV)
produkują energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na znaczące obniżenie opłat za energię elektryczną.

Pompy ciepła
należą do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W projekcie uwzględnione będą mikroinstalacje pozwalające uzyskać ciepłą wodę.

Kolektory słoneczne
wykorzystuje się głównie do uzyskania ciepłej wody użytkowej.
Kolektory słoneczne i pompy ciepła od wiosny do jesieni na naszym terenie zapewniają pokrycie większości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Latem niemal całe, a zimą tylko częściowo.
Na dzień dzisiejszy poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych netto. Istnieje możliwość sfinansowania swojego udziału (40%) środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – pożyczka uzupełniająca do 95% różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a dotacją z UE (oprocentowanie 3%).

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne
posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Wąchock. Wymagany jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany projekt.

Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Instalacje nie mogą być montowane na dachach pokrytych eternitem lub innymi materiałami zawierającymi azbest oraz miejscach zacienionych.

Bardzo ważną kwestią jest wielkość instalacji fotowoltaicznej,
którą dobiera się analizując wielkość zużycia energii. Określamy ją na podstawie rachunków za energię elektryczną. Można to także sprawdzić na stronie internetowej PGE: https://ebok.gkpge.pl
Aktualnie priorytetem jest określenie liczby osób zainteresowanych projektem dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Gminy w Wąchocku, pokój nr 3.
Dodatkowe informacje, harmonogram spotkań, ankiety i aktualności dostępne są na stronie www.wachock.pl

Ulotka Informacyjna
Prezentacja multimedialna dotycząca projektu na OZE
ANKIETA DOBORU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)W GMINIE WĄCHOCK

Powyższe informacje zostały przygotowane dzięki uprzejmości UG Pawłów.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy