Młodzi na START

Środa, 12 Kwiecień 2017


Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt „ Młodzi na start!" w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z województwa świętokrzyskiego w wieku 15-29 lat, nie pracujących, nie kształcących się, nie szkolących się. Preferencje w naborze do projektu mają osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia wyższego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia 70 osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:

– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,

– poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

– wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz dodatkowo szkolenia komputerowe,

– staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,

– indywidualne pośrednictwo pracy


W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!  

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 Więcej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/mlodzi-na-start/

Ponadto informujemy, że biuro projektu znajduje się w Kielcach ul. Ogrodowa 13/4, a szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 536-330-799.

 Delegatura projektu w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się pod adresem ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 730-306-106.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy