Powiatowy Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych w Mircu

Czwartek, 13 Kwiecień 2017

W maju Wójt Gminy Mirzec wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Mirzec” oraz Biblioteką i Ośrodkiem Kultury w Mircu  pragną zorganizować po raz pierwszy w  powiecie starachowickim „Powiatowy Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych”.

Zamierzeniem naszym jest, aby przegląd miał charakter szczególny, dlatego też patronat nad imprezą objęła starosta starachowicki Danuta Krępa.

Podczas jednodniowego przeglądu, zaprezentują się i skonfrontują zespoły i kapele z terenu powiatu starachowickiego. Organizując przegląd, tworzymy możliwość zaprezentowania się zespołów i kapel szerszej publiczności. Ta próba rozpowszechniania tradycji artystycznej i kultury regionalnej przyczyni się do włączenia uczestników do wspólnej zabawy, wzrostu aktywności i poprawy integracji społecznej, wartością dodaną będzie promocja samych zespołów poza terenem swojej gminy.

Pragniemy, aby impreza ta  miała charakter wyjątkowy, aby udział w niej wzięła jak największa liczba publiczności z powiatu starachowickiego. Przegląd miałby miejsce 3 maja 2017r. w Mircu.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy