LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Wtorek, 09 Maj 2017

Dnia 20.04.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Dokumenty rekrutacyjne należy składać we właściwym terytorialnie Lokalnym Ośrodku Wsparcia Projektu do 20 maja 2017 (lista znajduje się na stronie http://www.wokollysejgory.pl w zakładce "Projekt LGD-owskie wspracie w biznesowym starcie").

 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego (gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. – kobiety, – osoby z niepełnosprawnościami – osoby z terenów wiejskich, – osoby po 50 roku życia, – osoby niskowykwalifikowane, – osoby długotrwale bezrobotne.

 

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
wsparcie pomostowe w wysokości 1 1 00 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze,
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
- lgd_zielony.jpg
Lider projektu

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy