Rewitalizacja 2017-2023

Piątek, 14 Lipiec 2017

Pragniemy Państwa poinformować,iż Miasto i Gmina Wąchock przystąpiła do opracowywania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów  zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji ‑ zaplanowaniu i podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy.

Uchwalenie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023 umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy