Zaproszenie

Wtorek, 05 Wrzesień 2017

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023”.  W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 14 września 2017 r.

Uwagi/sugestie można składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

  • przesyłać e-mailem: Anna Gębura e-mail: anna.gebura@wachock.pl

  • przesłać e-mailem: Monika Płeszka – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: monikapleszka@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023”. Czas trwania konsultacji  w ramach tego etapu: od 05.09.2017r. do 14.09.2017r.

Formularz zgłaszania uwag

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023

Burmistrz Gminy Wąchock

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy