Spotkania szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Czwartek, 07 Wrzesień 2017

Spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 25 września do 9 października 2017 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej

I.II.2.Rozwój działalności gospodarczej

I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 września 2017

godz. 9.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B
godz. 12.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5
godz. 15.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

13 września 2017

godz. 9.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A
godz. 12.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11
godz. 15.00 Masłów - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76

15 września 2017
godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy