Zawiadomienie

Piątek, 29 Wrzesień 2017

Zwołujemy Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedli Północ i Południe w Wąchocku, które odbędzie się 5 października 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali Widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku  ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock.


Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dot. rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Wąchocku oraz planowanych remontów i inwestycji drogowych.
3. Wnioski do budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok
4. Sprawy  różne. 
5. Zakończenie zebrania.

 

 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Północ w Wąchocku Elżbieta Błach
Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe w Wąchocku Przemysław Krzewicki 


Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy