Spotkanie szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Środa, 11 Październik 2017

"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 19 października do 6 listopada 2017 roku naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięć:

I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,

I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR,

I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,

I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,

I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane
16 października 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul. Partyzantów 3 odbędzie się spotkanie szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy