Obchody z okazji Odzyskania Niepodległości

Poniedziałek, 13 Listopad 2017

„Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska – Polską była! Aby w Polsce – po polsku się myślało!” – o to również walczyli żołnierze w 1918 r. O Polskę wolną i niepodległą.

Uroczystości z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Floriana przy Opactwie Ojców Cystersów w Wąchocku, która koncelebrowana była przez O. Opata Eugeniusza Augustyna O.Cist. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, uczniowie szkół podstawowych z Wąchocka, Wielkiej Wsi i Parszowa oraz mieszkańcy. Podczas eucharystii wystąpił zespół dziecięcy „Kukułeczka” ze Starachowic.

Po nabożeństwie przy pomniku pamięci poległych mieszkańców gminy w latach 1918-1920 kontynuowano obchody. O.Opat Eugeniusz Augustyn poświęcił znajdujące się przy pomniku orły na kamiennych cokołach, a następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego, Adam Kowalik z Koła AK w Wąchocku odczytał apel poległych 20 mieszkańców, którzy walczyli za ojczyznę: Grzybowskiego Wincentego, Sułka Stefana, Spadło Jana, Derlatki Franciszka, Nowaka Franciszka, Lipca Stanisława, Rymarczyka Franciszka, Opozdy Piotra, Derlatki Antoniego, Miernika Jana, Kurczyńskiego Władysława, Kwietnia Józefa, Cioka Mikołaja, Siedlaka Feliksa, Jaszewskiego Jana, Jedynaka Antoniego, Babiarza Józefa, Borkiewicza Władysława, Połeć Stanisława, Wosiek Stefana.

Złożono kwiaty i oddano cześć poległym mieszkańcom Wąchocka, którzy pod wodzą Józefa Piłsudskiego odpierali z granic Państwa Polskiego nawałę najeźdźców  w latach 1918-1920. Władze miasta reprezentowali Burmistrz Jarosław Samela oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przygoda i Grzegorz Retkowski natomiast Światowy Związek Żołnierzy AK Karol Ząbowski.

W ostatniej części uroczystości przed pomnikiem odbył się koncert pieśni legionowej i patriotycznej, w którym wystąpili: Wiktoria i Daria Marczewskie, Paulina Nowak, Magdalena Stępień, Katarzyna Gembska i Karol Adamczyk z Koła Muzycznego MGOK pod kierunkiem Marka Samsonowskiego.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy