Zaproszenie do złożenia oferty

Poniedziałek, 16 Kwiecień 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza do złożenia oferty na "Sukcesywny zakup paliw płynnych".

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla Gminy Wąchock. Dostawa paliw płynnych w okresie od podpisania umowy do 01.06.2018 r.  do 31.12.2018 r. w formie doraźnych tankowań pojazdów na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy