Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock

Niedziela, 06 Maj 2018

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:

„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Zapytanie ofertowe
Załączniki Nr 1-7, 9
Załącznik Nr 8 - Wzór Umowy
Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze oferty

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy