Wiosenne Spotkania z Tradycją

Środa, 25 Kwiecień 2018

I-wsze Wiosenne Spotkania z Tradycją i Budzącą się do Życia Przyrodą  zorganizowane  18. kwietnia 2018r. w WDK w Wielkiej Wsi zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców i pasjonatów kultywowania ludowych zwyczajów i kulinarnych tradycji. Wśród zaproszonych gości byli wiceburmistrz Sebastian Staniszewski, dyrektor MGOK w Wąchocku Marian Susfał i radni Rady Miejskiej Sylwester Rudzki, Zdzisław Przygoda i sołtys Wielkiej Wsi Dariusz Dudek. W ramach spotkania został przeprowadzony konkurs w trzech kategoriach: „Nasz Tradycyjny Stół”, „Nasza Regionalna Potrawa” oraz prezentacja artystyczna na scenie. Konkursowe wyzwanie podjęły trzy ekipy: dzieci z Zespołu Folklorystycznego ze Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi pod kierunkiem Katarzyny Karczewskiej, KGW w Wielkiej Wsi z przewodniczącą Danutą Nowicką oraz Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”, które prowadzi Zdzisław Przygoda. Prezentacje oceniało jury w składzie: Jolanta Susfał, Zofia Bzdręga oraz Krzysztof Pecelt. Wizytując suto zastawione stoły, degustując specjały kuchni tradycyjnej jury miało „trudny orzech do zgryzienia”, gdyż wszyscy uczestnicy bardzo się postarali. Potrawy były przepyszne, a stoły uginały się   od potraw i ozdób na nim się znajdujących. Występy artystyczne stały na bardzo wysokim poziomie, co podkreślał przewodniczący komisji Krzysztof Pecelt. Jury zdecydowało jednogłośnie o przyznaniu równorzędnych pierwszych miejsc dla wszystkich trzech zespołów w każdej kategorii. Szczególną uwagę komisja zwróciła na występ dzieci z zespołu folklorystycznego oraz na zaangażowanie rodziców w kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi i wiosną. Warto wspierać młodych ludzi i zachęcać ich do poznawania i pozostawania w tradycji. W imieniu organizatorów okolicznościowe dyplomy przekazano liderom zespołów. Ponadto dyrektor MGOK Marian Susfał wręczył pamiątkowe puchary. Wielkie słowa podziękowania i gratulacje kierowane były dla Pani Katarzyny Karczewskiej, która zainicjowała i poprowadziła tę imprezę. Przybyli goście i mieszkańcy mogli spróbować wszystkich potraw przygotowanych przez reprezentacje oraz bawić się przy wspólnych konkursach i zabawach.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy