Mania Działania

Piątek, 27 Kwiecień 2018W Gminie rusza MANIA DZIAŁANIA - zgarnij 1000 zł na realizację pomysłu!

 Masz dużo pozytywnej energii i nie boisz się wyzwań? Ty i twoi znajomi jesteście w wieku 13-25 i macie pomysł na jakąś ciekawą akcję?
Weź udział w Lokalnym Programie Grantowym MANIA DZIAŁANIA i zgarnij 1000 zł na realizację pomysłu!

Celem Programu Grantowego „Mania Działania” jest aktywizacja społeczna młodzieży oraz promocja wolontariatu młodzieży na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielenie wsparcia finansowego i merytorycznego dla lokalnych inicjatyw młodzieży. Dotacje będą przyznane na projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne zmierzające do aktywizacji środowiska, zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz rozwoju jej zainteresowań. Dwa projekty otrzymają wsparcie w wysokości 1.000 zł każdy. Dzięki Mani Działania, młodzi ludzie mają szanse zaistnieć w środowisku lokalnym, zaczerpnąć wiedzy na temat projektów społecznych, zrealizować swój własny projekt, nauczyć się samodzielności, podejmowania decyzji, poczuć siłę sprawczości i działać na rzecz całej młodzieży z terenu gminy Wąchock. Ponadto twórczo i aktywnie spędzą czas zdobywając wiedzę oraz umiejętności potrzebne do funkcjonowania w grupie.

 

Kto może wziąć udział w Programie?

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się grupy młodzieżowe z gminy Wąchock złożone z minimalnie 4 osób w wieku od 13 do 25 lat. Jedna grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty, ale tylko jeden z nich może zostać dofinansowany. Grupy uczestniczące w Programie otrzymają Opiekuna, który będzie wspierał młodzież w działaniach projektu zwanego Coachem. Termin realizacji działań musi mieścić się w okresie od 10 czerwca do 20 września 2018 r. Dla przedstawicieli uczestniczących grup przewidziano obowiązkowe, trzydniowe szkolenie w pierwszej połowie czerwca 2018 – weźmie w nim udział jedna osoba z grupy.

 

Jak otrzymać dotację?

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, na formularzu wniosków, a także nieobowiązkowo w formie materiału video o długości max 3 minuty nagranego przez całą grupę młodzieżową za co przyznane będą dodatkowe punkty.

Wypełnione wnioski należy do dnia 12 maja przesłać na adres  maniadzialania.wachock@gmail.com
Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowego wsparcia na etapie opracowywania projektu i wypełniania wniosku prosimy o kontakt z Anną Podzielną, Tel.  663 240 925

Regulamin Lokalnego Programu Grantowego „ Mania Działania” – edycja 2018 oraz wniosek w załącznikach.

Wniosek o dofinansowanie Mania Działania oraz  Regulamin

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy