Komunikat

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

N I E   B Ę D Z I E  W O D Y

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

zawiadamia wszystkich odbiorców wody w miejscowości:

Wąchock:

ul. Nadrzeczna,  ul. Partyzantów,  ul. Krzemienica, ul. Hutnicza

że w dniu

13.06.2018 r.

od godz.800 do godz.1800

nastąpią

przerwy lub zakłócenia w dostawie wody

w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej związanymi z budową drogi w ul. Nadrzecznej w Wąchocku. Wykonawcą robót jest : Budromost Starachowice  

Uprasza się odbiorców o wcześniejsze zaopatrzenie w wodę na bieżące potrzeby w tym dniu.

 

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody. O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. Starachowice, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49 lub awaryjny bezpłatny 994

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy