Słoneczna plaża

Środa, 20 Czerwiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie części zadania p.n.:

„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

z podziałem na:

Część I – Boisko do siatkówki plażowej

Część II – Plaża do kąpieli słonecznych

Część III – Dostawa i montaż 20 szt. betonowych leżaków ogrodowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy