Mnisi i Hutnicy 2018

Wtorek, 18 Wrzesień 2018

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Opactwo Cystersów w Wąchocku serdecznie zapraszają w dniu 21 września 2018r. w godz.09:00 – 14:00 na VI Festyn  Historyczny „Mnisi i Hutnicy”.


VI Festyn  Historyczny „Mnisi i Hutnicy” organizowany jest przez Opactwo Cystersów w Wąchocku i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

W programie zaplanowano:

  •  zwiedzanie Opactwa  w godzinach: 09:00- 09:30 i 11:30-12:00

  • inscenizacja obłóczyn czyli przyznania nowicjuszowi habitu. Będzie to inscenizacja ponieważ w rzeczywistości tej uroczystości nigdy nie towarzyszą osoby z zewnątrz.

  • zaprezentowanie stoisk warsztatowych dotyczących okresu walki o niepodległość.

  • prezentacja archiwalnych zdjęć z w/w okresu.

Festyn skierowany jest do wszystkich grup wiekowych a szczególny nacisk położony zostanie na jego wymiar edukacyjny, dlatego głównym adresatem są dzieci i młodzież szkolna.

W dniu 23 września o godzinie 7:30 w Opactwie Cystersów w Wąchocku odprawiona zostanie uroczysta msza święta w nadzwyczajnej formie rytu trydenckiego. Nabożeństwo sprawowane będzie po łacinie.

 

Wstęp na festyn jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy !!!

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy