Zawiadomienie

Czwartek, 01 Listopad 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 8 listopada 2018 roku o godz. 1000 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7


Przewidywany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

4) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

5) Wnioski i zapytania.

6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8) Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wąchock.

9) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

10) Interpelacje i oświadczenia radnych.

11 )Sprawy różne.

12) Zamknięcie sesji.   


Zapraszam do udziału w obradach 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy