LGD Informacja

Wtorek, 11 Grudzień 2018

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów pomiędzy Grantobiorcami, a Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty grantowe w ramach Przedsięwzięć:

·          I.I.3 Systemy i narzędzia promocji   i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,

·          I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,

·          I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,

·           I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane.

Na wydarzeniu obecni byli wójtowie oraz burmistrzowie gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

Beneficjentami projektów są:

Przedsięwzięcie  I.I.3 Systemy i narzędzia promocji   i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD:

Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej , operacja pn. „ Wydanie publikacji i gadżetów promujących ofertę gminy Bieliny leżącej na obszarze LGD Wokół Łysej Góry ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie "Miejska Góra" na rzecz rozwoju Celin i Podgórza , operacja pn. „ Wydawnictwa promocyjne jako środek komunikacji z turystą ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno , operacja pn. „ Śladami pamięci w Gminie Górno ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno , operacja pn. „ Dawniej - dzisiaj - jutro dziedzictwo lokalne ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy” , operacja pn. „ Promujemy LGD ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji” , operacja pn. „ Dąbrowa i Ciekoty - historie mniej lub bardziej znane ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” , operacja pn. „ "4 światy z tą historią" - planszowa gra edukacyjna ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów , operacja pn. „ Nowoczesny system promocji kolarstwa i turystyki rowerowej w Górach Świętokrzyskich ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 250,00 zł.

Przedsięwzięcie  I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych:

Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry , operacja pn. „„ Aktywne wakacje”- cykl warsztatów tanecznych oraz ceramicznych w Gminie Bodzentyn ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno , operacja pn. „ Warsztaty dla AKTYWNYCH! ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 190,00 zł.

Stowarzyszenie Zagórzanki , operacja pn. „„ Techniczne tajniki ludowej muzyki” - warsztaty muzyczne ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 100,00 zł.

Stowarzyszenie Zagórzanki , operacja pn. „„ O rety jakie bukiety” - warsztaty folklorystyczne ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 210,00 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji” , operacja pn. „ Warsztaty muzyczne dla Zespołów ludowych z gminy Masłów ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje , operacja pn. „ Dbamy o swoją wieś ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 500,00 zł.

Przedsięwzięcie I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro – zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych:

Stowarzyszenie "Działam dla Gminy Bieliny" , operacja pn. „ Warsztaty artystyczne
dla bielińskich zespołów ludowych
”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie:
7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej , operacja pn. „ Warsztaty
w zakresie jakości obsługi ruchu turystycznego
”. Kwota dofinansowania została ustalona
na poziomie:
5 427,00 zł.

Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry” , operacja pn. „ Aktywni i bezpieczni ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 14 572,50 zł.

Stowarzyszenie 112 , operacja pn. „ Popularyzacja wśród społeczności obszaru LGD idei udzielania pierwszej pomocy medycznej i realizacja szkoleń w zakresie teoretycznych
i praktycznych umiejętności jej udzielania
”. Kwota dofinansowania została ustalona
na poziomie:
21 000,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno , operacja pn. „ Zdrowo i aktywnie - cykl spotkań dla seniorów ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 15 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej” , operacja pn. „ Wesołe jest życie seniora ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 21 000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie   I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny”, operacja pn. „ Akcja: Integracja! Organizacja wydarzeń   z udziałem lokalnych społeczności z terenu gminy Bieliny ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 999,38 zł.

Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej , operacja pn. „ Forum aktywnych społeczności gminy Bieliny”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 855,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach , operacja pn. „ Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń społeczno -kulturalnych ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 965,00  zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, operacja pn. „ Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie - poezja ludowa Gór Świętokrzyskich ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 7 380,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno , operacja pn. „ Górnotropiciele - międzypokoleniowa gra terenowa ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno , operacja pn. „ Koncerty muzyczne w gminie Górno ". Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 6 400,00 zł.

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy” , operacja pn. „ Biesiada zapomnianych smaków ". Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa” , operacja pn. „ Dzień dla zdrowia, urody i zabawy ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 8 997,41 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, operacja pn. „ Cykl koncertów muzyki kameralnej ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów , operacja pn. „ Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka , operacja pn. „ Wąchocka Biesiada Kulturalna ”. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie: 9 000,00 zł.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy pozyskanych środków finansowych i życzymy powodzenia przy realizacji powierzonych grantów.

 

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy