Planowane w 2019 roku nabory wniosków o powierzenie grantów

Poniedziałek, 04 Marzec 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje o planowanych naborach wniosków o powierzenie grantów: 

I półroczu 2019 roku planowany jest nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

  • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych – alokacja środków 126 000 zł,
  • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy  defaworyzowane  – alokacja środków 90 000 

 

II półroczu 2019 roku planowany jest nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

  • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych – alokacja środków 50 000 zł,
  • I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań – alokacja środków 180 000 zł.

 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy