Spotkania szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Środa, 15 Maj 2019

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” informuje, iż w związku z planowanym od 3 do 17 czerwca 2019 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

29 maja (środa):

  • godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach,
    ul. Partyzantów 3,

30 maja (czwartek):

  • godz. 9.00  Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B,
  • godz. 11.00  Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5,
  • godz. 13.00  Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7,

31 maja (piątek):

  • godz. 9.00  Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A,
  • godz. 11.00  Bodzentyn – Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3,
  • godz. 13.00  Masłów – Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy