Informacja LGD

Wtorek, 16 Lipiec 2019Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza na wizytę studyjną do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu "Uczymy się dla rozwoju turystyki Wokół Łysej Góry".

Aby zgłosić się na Wizytę Studyjną należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w projekcie decyduje zarówno uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Uczymy się dla rozwoju turystyki Wokół Łysej Góry” jak również członkostwo oraz działalność w organach LGD, członkostwo w Lokalnej Grupie Działania, członkostwo w innych organizacjach i podmiotach turystycznych, bądź też prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej w branży turystycznej na obszarze LGD Wokół Łysej Góry.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy