Zebranie

Środa, 09 Październik 2019

Zawiadamiamy mieszkańców Wąchocka  o Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedli Północ i Południe, które odbędzie się 15 października 2019 roku o godz 17:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek zebrania: 

1) Otwarcie zebrania.
2) Przyjęcie porządku zebrania.
3) Zapoznanie z wnioskami do budżetu na rok 2020 złożonymi przez Zarządy Osiedli.
4) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock na temat realizowanych inwestycji oraz realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
5) Sprawy różne.
6) Zamknięcie zebrania.         


Zapraszamy do udziału w obradach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Północ w Wąchocku Elzbieta Błach
Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe w Wąchocku Michał Lefek

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy