Walne zebranie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Piątek, 14 Luty 202012 lutego br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się walne zebranie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie to zrzesza 99 ze 102 gmin naszego województwa. Głównym celem działania Związku jest współdziałanie na rzecz pogłębiania współpracy między miastami i gminami w świętokrzyskim.

Podczas zebrania, na którym gminę Wąchock reprezentował zastępca burmistrza, Sebastian Staniszewski, rozpatrzono sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz wykonania planu dochodów i wydatków za rok miniony oraz przyjęto plan finansowy na rok 2020.

Zaproszeni goście podczas spotkania przedstawili inne, równie ważne tematy:

- Owacjami na stojąco samorządowcy pożegnali Mirosławę Mochocką, wieloletnią wicedyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, która kilka miesięcy temu przeszła na zasłużoną emeryturę.

- Wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew Koniusz przedstawił nowy projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych: „Szkoła świecąca przykładem”.

- Przewodniczący Sejmiku, Andrzej Pruś poinformował o działaniach Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w obszarze wspierania społecznej i obywatelskiej aktywności młodzieży.

- Bezpośrednio o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz o właśnie ogłoszonych nowych wyborach do młodzieżowego sejmiku mówili jego przedstawiciele wraz przewodniczącą, Julią Pająk.

- Wystąpienie Prezesa Uzdrowiska w Busku Zdroju, Wojciecha Lubawskiego, dotyczące projektu zwalczania cukrzycy typu B, było ostatnim, po nim nastąpiło zamknięcie obrad.   

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy