XIV KRAJOWY TURNIEJ SOŁTYSÓW - WĄCHOCK 2011

Wtorek, 14 Czerwiec 2011

DNI WĄCHOCKA 2011
Nagrody w Turnieju Sołtysów ufundowała
Wojewoda Świętokrzyski
Bożentyna Pałka - Koruba

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej
Gmina Wąchock
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka


Biuro organizacyjne
Zjazdu i Turnieju Sołtysów:

ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30
e-mail: ms@soltysi.pl

Biuro organizacyjne
Turnieju Kabaretów
(O) Koło Sołtysa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 7
27-215 Wąchock
tel. 41 271 50 33
tel. kom. 600 569 703
e-mail: mgokwachock@op.pl

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy