3 maja - uroczystości w Wąchocku.

Czwartek, 03 Maj 2012

Dla Wąchocka 3 maja to szczególna data gdyż 558 lat temu, w 1454 roku, Król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk, aktem królewskim potwierdził lokację miasta na prawie magdeburskim.

Dziś w Kościele Katolickim obchodzona jest także Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystej sumie w intencji ojczyzny, z towarzyszeniem chóru parafialnego i pocztów sztandarowych, przewodniczył o.Opat Cysterskiego Klasztoru Eugeniusz Augustyn.


Homilię wygłosił nowy proboszcz wąchockiej parafii o.Rajmund Guzik. Podkreślił w niej, że wszystko co otrzymujemy, mamy za darmo i że dziś przyszliśmy do wąchockiej świątyni za to podziękować. Zwrócił także uwagę, że każdy z nas ma trzy matki - matkę biologiczną, matkę - ojczyznę i matkę Bożą.
Przypomniano także historyczne wydarzeń, od którego rozpoczął się kult Matki Bożej Królowej Polski - 14 sierpnia1608 r. mieszkający w Neapolu włoski misjonarz, 71-letni ojciec Juliusz Mancinelli z zakonu jezuitów, miał objawienie Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski: A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie. Następnie przebywającemu w Krakowie w katedrze na Wawelu, 8 maja 1610 Matka Boża objawiła mu się powtórnie, mówiąc: Jestem Królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi.

Podczas uroczystości odnowiono śluby jasnogórskie.

W uroczystej sumie udział wzięli przedstawiciele samorządu, którzy złożyli kwiaty pod Panteonem Polskiego Państwa Podziemnego.
Udział wzięli także przedstawiciele jednostek samorządowych: kultury i oświaty, młodzież szkolna, poczty sztandarowe: strażacki, kombatancki, szkół, parafianie i goście.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na RODZINNĄ MAJÓWKĘ, która odbędzie się dziś wieczorem od godz. 18:00 na placu przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wąchocku.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy