Informacja

Piątek, 22 Lipiec 2016

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta i Gminy Wąchock - zadanie dofinansowane  ze środków
WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie

czytaj więcej

Lotto Poland Bike Marathon

Czwartek, 14 Lipiec 2016

Wąchock Super Rally 2016

Środa, 13 Lipiec 2016

Początek lipca zaznaczył się nową w kalendarzu, a kolejną już w tym roku imprezą w Wąchocku. Tym razem nie lada gratka czekała na fanów motoryzacji i wyścigów terenowych. Na dawnym odcinku toru testowego Stara oraz gruntowych drogach pomiędzy Wielką Wsią a Marcinkowem rozegrane zostały zawody IV Moneywell Kager Super Rally w których rywalizowały załogi pojazdów w klasach: moto, quad 2x4, quad 4x4, UTV, Sport (auta seryjne) i Super Sport (modyfikowane) - do 150 KM i powyżej, Truck.

czytaj więcej

Informacja Burmistrza

Piątek, 08 Lipiec 2016

Wąchock, dnia 08.07.2016 r.
BGK.6840.7.2016 

Informacja Burmistrza
o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, iż sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock przeznaczonych do sprzedaży - dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Parszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1622/2.
Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, na okres 21 dni licząc od dnia 8 lipca 2016 roku do dnia 29 lipca 2016 roku.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Weekendowe połączenia kolejowe Kielce - Sandomierz - Kielce

Wtorek, 05 Lipiec 2016

"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej informuje, że w okresie wakacyjnym od 25 czerwca do 28 sierpnia w soboty niedziele i w święto15 sierpnia z Kielc do Sandomierza uruchamia połączenie kolejowe.Pociąg wyruszy z Kielc o godzinie 7:10, by do Sandomierza dotrzeć na 9:41. Będzie zatrzymywał się w Zagnańsku, Łącznej, Suchedniowie, Skarżysku-Kamiennej, Wąchocku, Starachowicach i Starachowicach Wschodnich, Brodach Iłżeckich, Kunowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ćmielowie, Jakubowicach i Dwikozach. Powrotny pociąg odjedzie z Sandomierza o godz. 16:55 by do Kielc dotrzeć na 19:00.

czytaj więcej

Informacja Urządu Górniczego

Poniedziałek, 04 Lipiec 2016

czytaj więcej

Prezentacja tomiku Pawła Jakuba Cioka

Poniedziałek, 04 Lipiec 2016

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy