I Regionalny Kongres Młodzieżowych Rad województwa Świętokrzyskiego!

Poniedziałek, 24 Październik 2016

W pierwszy weekend października dwie radne Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku: Magdalena Adamczyk, Martyna Szczepanik wraz z opiekunką - Anną Podzielną uczestniczyły w I Regionalnym Kongresie Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego!

"To były dwa wspaniałe dni, w których poznałyśmy cudownych ludzi, mających wiele zapału i pomysłów na działanie. Dwa dni rozmów, integracji, zabawy ale przede wszystkim wymiany doświadczeń,nabywania nowych umiejętności i wiedzy - opowiadają nasze radne. Aż trzynaście delegacji z gmin województwa spotkało się w jednym miejscu.

czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E

Czwartek, 20 Październik 2016

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXIII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 października (czwartek) 2016 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

czytaj więcej

Wieczór Autorski

Poniedziałek, 17 Październik 2016

czytaj więcej

Życzenia

Piątek, 14 Październik 2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty składamy serdeczne podziękowania  za odpowiedzialną pracę na rzecz wychowania,rozwijania wiedzy oraz umiejętności młodego pokolenia.
Życzymy aby Państwa wysiłek zawodowy spotkał się z uznaniem wychowanków,stał się źródłem sukcesów i satysfakcji.Pragniemy również życzyć Państwu zdrowia, zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

czytaj więcej

Informacja ARiMR

Piątek, 14 Październik 2016

W dniu 20.10.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR  w Starachowicach (ul. Kościelna 30) odbędzie się szkolenie dotyczące poddziałania 6.4 wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników chcących skorzystać z pomocy na udział w szkoleniu

Drogi rolniku, pamiętaj że poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty znacznie skrócą czas weryfikacji wniosków oraz przyspieszą przyznawanie pomocy finansowej.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Piątek, 14 Październik 2016

ZWOŁUJEMY OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLI PÓŁNOC I POŁUDNIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  17 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 2016 R. O GODZINIE 1700 W SALI WIDOWISKOWEJ M-GOK W WĄCHOCKU

czytaj więcej

Informacja o ogłoszonym przetargu

Piątek, 14 Październik 2016

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Wąchock,
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW
OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA
NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 22.500,00 ZŁ netto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

czytaj więcej

Przeżyli razem 50 lat

Środa, 12 Październik 2016

Uroczyste spotkanie par świętujących Złote Gody odbyło  się w środę  05 października 2016 r. o godz. 1400 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.
Uroczystość prowadziła  Z-ca Kier. USC Dorota Wiśnios. Przypomniała  Jubilatom treść  przysięgi małżeńskiej oraz złożyła życzenia wszystkiego najlepszego na dalsze lata życia. Przypomniała, że pięćdziesiąta rocznica ślubu ma szczególne znaczenie nie tylko dla samych par małżeńskich ale także dla rodzin Jubilatów oraz całej lokalnej społeczności.

czytaj więcej

GMINNE ĆWICZENIA OBRONNE

Poniedziałek, 10 Październik 2016

Zgodnie z wytycznymi wojewody świętokrzyskiego ( http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/pliki-do-pobrania/7834,Sprawy-obronne.html ) 11 października w urzędzie miasta odbędą się całodniowe szkolenia obronne, pn "Kierowanie osiąganiem Wyższych Stanów Gotowości Obronnej w warunkach zagrożenia terrorystycznego - z epizodem praktycznym - ewakuacja Szkoły Podstawowej w Parszowie na skutek  ataku terrorystycznego".
Szkolenie obejmie sprawdzenie gotowości do działania stałego dyżuru, sprawdzenie organizacji pracy zespołów funkcjonalno-zadaniowych nad wypracowaniem danych do decyzji burmistrza oraz sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek własnych i współpracujących w ramach praktycznego realizacji zadania ewakuacyjno-ratowniczego w Szkole Podstawowej w Parszowie.
W związku z udziałem części pracowników przepraszamy za utrudnienia w realizacji usług dla mieszkańców w UMIG Wąchock.

ZAWIADOMIENIE

Czwartek, 06 Październik 2016

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o zmianie terminu zakończenia składania uwag i wniosków  do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber). Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)  można składać w terminie do 12.10.2016r.
Zmiana terminu wynika z potrzeby wcześniejszego niż planowano podpisania i opublikowania ww. zarządzenia, co związane jest z nagłym spadkiem temperatury powietrza a tym samym  zmniejszeniem aktywności bobrów. Dla zapewnienia zadowalającej efektywności działań przewidzianych w ww. zarządzeniu ich realizacja winna się zacząć przed okresem zimowym.   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Waldemar Pietrasik

czytaj więcej

Informacja Dyr. Ochrony Środowiska w Kielcach

Środa, 05 Październik 2016

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach W związku z planowanym wprowadzeniem zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) formuje o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia.


Projekt Zarządzenia

Załącznik do zarządzenie - Mapka

Relacja "Bach u Cystersów"

Wtorek, 04 Październik 2016

W wąchockim klasztorze po raz kolejny rozbrzmiała muzyka Jana Sebastiana Bacha. 24 września oraz 1 października w Opactwie O. Cystersów obyły się koncerty w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Opactwie „Bach u Cystersów”.

Muzyka bachowska powoli staje się tradycją koncertów w Opactwie, gdyż od 2013 r. edycje festiwalu poświęcone są wyłącznie muzyce tego kompozytora. Podczas koncertów występują światowej sławy artyści, którzy wykonują utwory w standardowych aranżacjach, ale nie tylko. Pojawiają się także formy mniej konwencjonalne. Podobnie było i w tym roku. Pierwszy koncert to utwory na flet i klawesyn w wykonaniu Agaty Kielar – Długosz, Łukasza Długosza oraz Marka Toporowskiego. Kolejny – inspiracje i improwizacje jazzowe zaprezentowane przez Güntera Wehingera, Bogdana Hołownię i Wojciecha Pulcyna.


czytaj więcej
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy