Wybory Opata

Środa, 30 Listopad 2016

23 listopada odbyła się kapituła w związku z wyborami Opata.
Ojcowie i Bracia kapitulni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że opactwem wąchockim przez kolejne 10 lat będzie kierował dotychczasowy opat. Władze Gminy Wąchock składają najserdeczniejsze gratulacje O. Eugeniusz Augustyn z okazji wyboru na kolejną kadencje.


czytaj więcej

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Poniedziałek, 28 Listopad 2016

czytaj więcej

IV Grand Prix Amatorów

Piątek, 25 Listopad 2016

czytaj więcej

Wieczór Autorski

Piątek, 25 Listopad 2016

czytaj więcej

SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI

Środa, 23 Listopad 2016

PIERWSZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI (SMOK)
DLA DZIEWCZĄT.
 
Pierwszy w województwie świętokrzyskim SMOK dla dziewcząt powstał przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku i będzie skupiał dziewczęta z całej gminy. Jest to jeden z kilkunastu takich ośrodków w Polsce i pierwszy dla dziewcząt w województwie świętokrzyskim, które powstały na skutek działań Polskiego Związku Koszykówki w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia i wdrażania PGN

Wtorek, 22 Listopad 2016

Szanowni Mieszkańcy!
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przystąpił do sporządzenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock. Dokument ten jest wymagany przy wnioskowaniu o środki z Unii Europejskiej 2014 – 2020 na dofinansowanie działań redukujących zużycie energii. Dlatego proszę o wypełnienie ankiet zawierających niezbędne informacje o Państwa gospodarstwach domowych. Pozwoli to na określenie zużycia energii na terenie Gminy Wąchock i podjęcie działań redukujących emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz poprawę jakości powietrza w naszym regionie.Ankiety należy wypełnić i złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Miasta w Wąchocku na parterze.
Szczegółowe informacje na stronie www.wachock.pl w zakładce PGN

Serdecznie dziękuję za współpracę.
Jarosław Samela
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

czytaj więcej

GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE W GMINIE WĄCHOCK

Poniedziałek, 21 Listopad 2016

W październiku br zostało przeprowadzone ćwiczenie obronne: „Kierowanie osiąganiem Wyższych Stanów Gotowości Obronnej w warunkach zagrożenia terrorystycznego - z epizodem praktycznym - ewakuacja Szkoły Podstawowej w Parszowie na skutek ataku terrorystycznego”. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie i doskonalenie procedur współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych miasta i gminy z organami administracji zespolonej i podległymi jednostkami organizacyjnymi, w warunkach podwyższenia gotowości obronnej (czasu kryzysu) w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym. W ćwiczeniu brali udział członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszeni przedstawiciele z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

czytaj więcej

Konsultacje

Środa, 16 Listopad 2016


W związku z aktualizacją LSR w zakresie limitu środków finansowych dla LGD w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock – zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 30 listopada 2016 roku na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny. 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

czytaj więcej

LGD Nabór wniosków

Wtorek, 15 Listopad 2016

czytaj więcej

Informacja LGD

Poniedziałek, 14 Listopad 2016

Informacja
Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry


Informujemy, iż na czas trwania naboru wniosków w ramach przedsięwzięć:

I. II. 1. Uruchamianie działalności gospodarczej

I. II. 2. Rozwój działalności gospodarczej

I.III.5. Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym,

tj. w terminie od dnia 13 listopada 2016 roku do dnia 14 grudnia 2016 roku zawieszone zostają dyżury pracownika i członka zarządu w gminach obejmujących obszar działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

Osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje do Biura Stowarzyszenia w Bielinach, ul. Partyzantów 3,   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

czytaj więcej

Spotkanie "Cichociemni - legendarni spadochroniarze"

Czwartek, 10 Listopad 2016

We wtorek, 8 listopada przedstawiciele Gminy Wąchock wzięli udział w spotkaniu   pn. „Cichociemni – legendarni spadochroniarze AK”, które obyło się w Starachowickim Centrum Kultury z okazji 75 rocznicy skoku do Polski mjr Jana Piwnika „Ponurego”.

Inicjatorką spotkania była Dorota Próchnicka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach. W organizację włączyła się Fundacja „Sprzymierzeni z GROM” oraz Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach. W SCK zebrali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów noszących imię „Ponurego”: Szkoły Podstawowej Nr 11 w Starachowicach, Gimnazjum w Bodzentynie, Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, Zespołu Szkół w Rzepinie oraz przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane ze środowiskiem AK: Sebastian Staniszewski – zastępca Burmistrza Wąchocka, Jerzy Miśkiewicz – zastępca Prezydenta Starachowic, Włodzimierz Orkisz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach, Teresa Piwnik – bratanica „Ponurego”, Szczepan Mróz –   prezes Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury – Nurt”, Maria Weber – pisarka, autorka książki o Emilli Malessie, żonie „Ponurego”. Obecny był również rzecznik prasowy JW GROM – kpt. Tomasz Mika, kom. Krzysztof Musielak z Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji oraz mł. asp. Monika Kalinowska z Komendy Powiatowej Policji.


czytaj więcej

Święto Niepodległości

Środa, 09 Listopad 2016

czytaj więcej

Horti-Tech

Środa, 09 Listopad 2016

czytaj więcej
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy