Z A W I A D O M I E N I E

Czwartek, 19 Styczeń 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 stycznia 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

czytaj więcej

Projekt SIPH

Wtorek, 10 Styczeń 2017


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiet,
• osób po 50 roku życia,
• z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• nisko wykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.


czytaj więcej

Informacja LGD

Czwartek, 05 Styczeń 2017


Harmonogram 2017

Wtorek, 03 Styczeń 2017

CZAD ZABIJA - BĄDŹ CZUJNY !!!

Poniedziałek, 02 Styczeń 2017

czytaj więcej
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy