Spotkania szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Wtorek, 28 Luty 2017

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z naborami wniosków od 27 lutego do 28 marca 2017 roku o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
I.III.6 Tworzenie ipoprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

czytaj więcej

Wąchock i OSGC na targach turystycznych w Poznaniu

Poniedziałek, 27 Luty 2017

Gmina Wąchock wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich oraz Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach wzięła udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu. W dniach 17 – 19 lutego Tour Salon skupiły wystawców przedstawiających oferty turystyczne z Polski i zagranicy. Odwiedzający mieli okazję poznać kulturę różnych regionów, skosztować produktów kuchni tradycyjnej czy posłuchać utworów ludowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Była to świetna okazja by przed sezonem zaplanować wakacyjny wypoczynek.


czytaj więcej

Wąchock 2016 - Moc Wrażeń

Poniedziałek, 27 Luty 2017


Zawiadomienie

Wtorek, 21 Luty 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

czytaj więcej

Informacja LGD

Środa, 15 Luty 2017

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków oudzielenie wsparcia wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego wramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji wramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

  • I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

czytaj więcej

Liga Świętokrzyska Futsalu

Piątek, 10 Luty 2017

Ferie 2017

Środa, 08 Luty 2017

czytaj więcej

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wtorek, 07 Luty 2017

U SUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U z 2016 r. poz. 2249).

Najbardziej istotne zmiany dotyczą zniesienia wymogu uzyskania zezwolenia na usuwanie:
1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

3) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

4) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

czytaj więcej

Informacja

Poniedziałek, 06 Luty 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 22.500,00 ZŁ netto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

czytaj więcej

Gramy na Planszy

Środa, 01 Luty 2017

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy