Zawiadomienie

Czwartek, 31 Sierpień 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 1 września 2017 roku o godz 10 00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący R
ady M iejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

czytaj więcej

Muzyka w Opactwie

Środa, 23 Sierpień 2017

Przedstawienie

Środa, 23 Sierpień 2017

90-lecie OSP Parszów

Środa, 23 Sierpień 2017

czytaj więcej

500+

Wtorek, 22 Sierpień 2017

SMS - LGD

Poniedziałek, 21 Sierpień 2017

Zachęcamy do dodania swojego numeru telefonu do SMS-owego Systemu Informowania

Dzięki aktywowaniu usługi na swój telefon komórkowy będziecie Państwo mogli na bieżąco otrzymywać ważne komunikaty i informacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanych w 2017 roku, a także informacje o spotkaniach szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnych z potencjalnymi beneficjentami.

Usługa może zostać aktywowana przez pracownika biura LGD - tym celu prosimy o wypełnienie  oświadczenia , które należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny osobiście, pocztą tradycyjną lub na adres e-mailowy sekretariat@wokollysejgory.pl.

Usługę można aktywować samodzielnie - należy wejść na stronę www.wokollysejgory.pl i podać swój numer telefonu w polu po lewej stronie oraz wybrać z listy rozwijalnej grupę "Nabory 2017". Po chwili przyjdzie SMS zwrotny z prośbą o potwierdzenie aktywacji usługi. Wysłanie SMS-a z potwierdzeniem przystąpienia do systemu jest jednorazowo płatne zgodnie z cennikiem operatora - jak za zwykły sms. 

Oświadczenie do pobrania

Podsumowanie fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Piątek, 18 Sierpień 2017

1. Przedmiot: "Fiszki przedsięwzięć rewitalizacyjnych” stanowiąca element konsultacji społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Wąchock na lata 2017-2023”
2. Znaczenie fiszek: Fiszki projektowe miały na celu wskazania przez mieszkańców gminy projektów, które powinny być ujęte w programie rewitalizacji, dla podobszarów: Wąchock, Parszów, Wielka Wieś
3. Termin konsultacji: od 04.08.2017 r. do 12.08.2017 r.
4. Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji: http://gmina.wachock.sisco.info/?id=3683
5. Sposób zbierania uwag:
a) Fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego opublikowane zostały na stronie internetowej pod adresem wskazanym w pkt. 4
6. Zgłoszone uwagi:
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne fiszki
7. Sposób rozpatrzenia fiszek
Nie dotyczy

Informacja PWiK

Środa, 16 Sierpień 2017

Informacja PWiK

Piątek, 11 Sierpień 2017

Podsumowanie

Czwartek, 10 Sierpień 2017

Super Rally 2017 Moc wrażeń i atrakcji przeżyli zawodnicy i widzowie podczas tegorocznych zawodów Super Rally 2017.

Czwartek, 03 Sierpień 2017

W ostatni weekend lipca swoje biuro przy Opactwie Cystersów otworzyli organizatorzy Super Rally V rundy wyścigów w Wąchocku. Przygotowania trwały już od tygodnia. W piątek każdy chętny do startu mógł zarejestrować się w biurze, a także przejść obowiązkowe badania kontrolne pojazdów. Fani motoryzacji i wyścigów terenowych mogli oglądać sportowe pojazdy na ul. Kościelnej oraz podziwiać zmagania zawodników podczas tegorocznego rajdu. Zawodnicy mieli do pokonania trasy przy zalewie koło kapliczki św. Rocha oraz gruntowe drogi pomiędzy Wielką Wsią a Marcinkowem. Trasa przebiegała wąskimi ale szybkimi drogami gruntowymi z  prawie dakarowym odcinkiem wiodącym przez tereny piaskowni w Marcinkowie. Pojawiały się strome zjazdy po skarpie, które niepokoiły mniej doświadczonych zawodników. Na trasie załogi napotkały również inne przeszkody. Jednak nie straszne im były góry, zjazdy, błoto, ani słońce, które wcale nie ułatwiało przejazdu. Dla chcącego nic trudnego. Każdy z uczestników musiał przejechać te dwa różne odcinki aż pięciokrotnie.

czytaj więcej

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI

Czwartek, 03 Sierpień 2017

„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI”

PLANETA DZIECKA MAŁGORZATA ADAMCZYK w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci ” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

czytaj więcej
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy