Nowy Numer

Środa, 27 Grudzień 2017

Apel

Środa, 27 Grudzień 2017

Życzenia

Piątek, 22 Grudzień 2017

Zawiadomienie

Środa, 20 Grudzień 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Informacja

Wtorek, 12 Grudzień 2017

Komunikat

Wtorek, 12 Grudzień 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock we współpracy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Starachowicach zaprasza przedsiębiorców na spotkanie   dotyczące nowego obowiązku polegającego na przesyłaniu od 1 stycznia 2018 r. Jednolitych Plików Kontrolnych dla potrzeb VAT- JPK_VAT.

Spotkanie odbędzie się  14 grudnia 2017 r. (czwartek) w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Wąchocku, o godz. 14.00.  Wstęp wolny. 

Podczas spotkania pracownicy urzędu skarbowego przybliżą informacje o bezpłatnych narzędziach   przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, umożliwiających przygotowanie i przesyłanie informacji z rejestru zakupów i sprzedaży VAT prowadzonych przez mikroprzedsiębiorców.

czytaj więcej

Harmonogram na 2018 r.

Poniedziałek, 04 Grudzień 2017

VI Kiermasz Adwentowy

Piątek, 01 Grudzień 2017

Wykaz - Dzierżawa

Piątek, 01 Grudzień 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. Zm.) informuje, iż sporzadził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy wąchock przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, na okres 21 dni licząc od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 22 grudnia 2017 roku oraz zamieszczony na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

czytaj więcej

Obwieszczenie

Piątek, 01 Grudzień 2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o konsultacjach społecznych do projektu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2022”

czytaj więcej
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy