Rekrutacja na urzędnika wyborczego.

Czwartek, 22 Luty 2018

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

czytaj więcej

Zawiadomienie

Środa, 21 Luty 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 lutego  2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Piątek, 16 Luty 2018

  Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:
„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Feria 2018

Piątek, 09 Luty 2018

Informacja ARiMR

Wtorek, 06 Luty 2018

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy