Ankiety monitorujące dla Beneficjentów

Czwartek, 29 Marzec 2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Nr 00008-6933-UM1310016/15 z dn. 21.04.2016 r. §5 ust. 1 pkt. 23) b) udostępnia ankietę monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR. 

Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem z EFRROW w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mają obowiązek złożenia do LGD ankiety monitorującej realizację operacji.

czytaj więcej

Życzenia

Wtorek, 27 Marzec 2018

Nowy Numer

Wtorek, 27 Marzec 2018Dostępny jest najnowszy numer "Dookoła Wąchocka"

Zawiadomienie

Czwartek, 22 Marzec 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XL Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 marca  2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Wiosna Bez pneumokoków

Poniedziałek, 19 Marzec 2018

Wybory do MRM

Poniedziałek, 12 Marzec 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku. Więcej informacji oraz kalendarz wyborczy zawarty jest w
Zarządzeniu Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Piątek, 09 Marzec 2018

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:

„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Konkurs Wielkanocny

Czwartek, 08 Marzec 2018

Rozstrzygnięcei postępowania ofertowego "Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock"

Czwartek, 08 Marzec 2018

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka informuje, że w postępowaniu ofertowym "Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock", w przewidzianym terminie, tj do dnia 5 marca 2018, godz. 14.00 nie została złożona żadna oferta.
Jednocześnie informujemy o zamiarze ponownego ogłoszenia postępowania w najbliższym terminie.

czytaj więcej

1% podatku na OSP Wąchock

Czwartek, 01 Marzec 2018

Każdy 1% podatku przekazany na OSP to wsparcie dla ratowania zdrowia i życia, rozwoju młodzieży i lokalnych społeczności. To nie tylko pomoc, ale dobra inwestycja, dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz OSP Wąchock. To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę, a naszej jednostce stwarza możliwość rozwoju. W związku z tym, że nie posiadamy statusu OPP, aby przekazać 1% podatku należy w formularzu PIT oprócz numeru KRS wpisać „Cel szczegółowy”. Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, a informacja o jej wykorzystaniu będzie podana na stronie https://www.facebook.com/ospwachock/


czytaj więcej

Ogłoszenie

Czwartek, 01 Marzec 2018

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy