Wybory do MRM

Poniedziałek, 12 Marzec 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku. Więcej informacji oraz kalendarz wyborczy zawarty jest w
Zarządzeniu Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Piątek, 09 Marzec 2018

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:

„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Konkurs Wielkanocny

Czwartek, 08 Marzec 2018

Rozstrzygnięcei postępowania ofertowego "Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock"

Czwartek, 08 Marzec 2018

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka informuje, że w postępowaniu ofertowym "Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock", w przewidzianym terminie, tj do dnia 5 marca 2018, godz. 14.00 nie została złożona żadna oferta.
Jednocześnie informujemy o zamiarze ponownego ogłoszenia postępowania w najbliższym terminie.

czytaj więcej

1% podatku na OSP Wąchock

Czwartek, 01 Marzec 2018

Każdy 1% podatku przekazany na OSP to wsparcie dla ratowania zdrowia i życia, rozwoju młodzieży i lokalnych społeczności. To nie tylko pomoc, ale dobra inwestycja, dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz OSP Wąchock. To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę, a naszej jednostce stwarza możliwość rozwoju. W związku z tym, że nie posiadamy statusu OPP, aby przekazać 1% podatku należy w formularzu PIT oprócz numeru KRS wpisać „Cel szczegółowy”. Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, a informacja o jej wykorzystaniu będzie podana na stronie https://www.facebook.com/ospwachock/


czytaj więcej

Ogłoszenie

Czwartek, 01 Marzec 2018

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy