Marcinków - utrudnienia w przejeździe

Czwartek, 28 Czerwiec 2018

Informujemy że w dniu 30 czerwca 2018 r.  na przejeździe kolejowym w Marcinkowie w godzinach 13.00 – 16:00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia te spowodowane są modernizacją linii kolejowe Skarżysko-Sandomierz.

Zawiadomienie

Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Informacja

Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018

W związku z prowadzeniem prac w ramach kontraktu Prace projektowe i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz” firma Electren S.A. informuje, iż w dniach 26-30.06.2018 w godz. 02.00 - 05.00 planuje się wykonać prace związane z montażem fundamentów palowych sieci trakcyjnej, które mogą powodować hałas i zakłócenie ciszy nocnej. Jednocześnie informujemy, iż prace te nie mogą być prowadzone w innej porze z uwagi na konieczność wstrzymania ruchu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 25 Skarżysko Kamienna - Wąchock - Starachowice. Pragniemy podkreślić, iż prace w godzinach nocnych będą ograniczone do niezbędnego minimum.

Zjazd i Turniej Sołtysów

Czwartek, 21 Czerwiec 2018

Słoneczna plaża

Środa, 20 Czerwiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie części zadania p.n.:
„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”
z podziałem na:
Część I – Boisko do siatkówki plażowej
Część II – Plaża do kąpieli słonecznych
Część III – Dostawa i montaż 20 szt. betonowych leżaków ogrodowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Informacja

Wtorek, 19 Czerwiec 2018

Informujemy że w dniu 20 czerwca 2018 r.  na przejeździe kolejowym w Marcinkowie w godzinach 7:30 – 14:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia te spowodowane są modernizacją linii kolejowe Skarżysko-Sandomierz.

Inscenizacja

Niedziela, 17 Czerwiec 2018

Wykus 2018

Piątek, 15 Czerwiec 2018

Konferencja

Piątek, 15 Czerwiec 2018

Utrudnienia na przejeździe

Środa, 13 Czerwiec 2018

Informujemy że w dniu 14 czerwca 2018 r.  na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na ul. Partyzantów w Wąchocku w godzinach 7:30 – 14:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia te spowodowane są modernizacją linii kolejowe.

Komunikat

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

N I E   B Ę D Z I E  W O D Y

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

zawiadamia wszystkich odbiorców wody w miejscowości:

Wąchock:

ul. Nadrzeczna,  ul. Partyzantów,  ul. Krzemienica, ul. Hutnicza

że w dniu

13.06.2018 r.

od godz.800 do godz.1800

nastąpią

przerwy lub zakłócenia w dostawie wody

czytaj więcej

Spotkania szkoleniowo - informacyjno-konsultacyjne

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanym od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia:

I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

czytaj więcej

30. rocznica powtórnego pogrzebu "Ponurego"

Wtorek, 12 Czerwiec 2018

Pułkownik Jan Piwnik „Ponury” – przedwojenny oficer Wojska Polskiego i Policji Państwowej, uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny spadochroniarz Armii Krajowej, dow ódca I odcinka Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej ZWZ–AK „ Wachlarz”, dow ódca Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i wreszcie dow ódca VII batalionu 77 Pułku Piechoty AK. Legenda G ór Świętokrzyskich i Ziemi Nowogr ódzkiej. Zginął 16 czerwca 1944 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Wawi órce, kt óra w 1945 r. weszła w skł ad Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej ZSRS.

czytaj więcej

Informacja LGD

Poniedziałek, 11 Czerwiec 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:

I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

Termin naboru wniosków: od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku

I Rajd Rowerowy

Niedziela, 10 Czerwiec 2018

Paszport

Piątek, 01 Czerwiec 2018

Informacja

Piątek, 01 Czerwiec 2018

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy