Komunikat

Wtorek, 31 Lipiec 2018

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony na terenie województwa świętokrzyskiego w tym również na terenie gminy Wąchock trening wojewódzki systemu alarmowania ludności, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenia uruchamiania i działania syren alarmowych, który jednocześnie będzie upamiętnieniem 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Super Rally

Czwartek, 26 Lipiec 2018

Informacja LGD

Piątek, 20 Lipiec 2018


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez stworzenie punktu doradztwa oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe OSP Parszów

Czwartek, 19 Lipiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91” w ramach zadania: „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz remont strażnic”

zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

czytaj więcej

UDANY DEBIUT KORONY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Czwartek, 12 Lipiec 2018

To były niesamowite trzy dni w Górach Świętokrzyskich. W Wąchocku i Sitkówce-Nowinach odbyła się pierwsza, a zatem historyczna Korona Świętokrzyska - Górska Etapówka MTB. Organizatorem i pomysłodawcą zawodów była ekipa Poland Bike, na czele z Grzegorzem Wajsem, organizatorem cyklu LOTTO Poland Bike Marathon. Pierwsza kolarska etapówka Poland Bike była szczególna, bo miała również charakter rodzinny. W odróżnieniu od innych imprez tego typu do trzydniowej rywalizacji w Górach Świętokrzyskich organizatorzy zaprosili także młodzież i dzieci w wieku już od 7 lat.

czytaj więcej

Wąchock, ul. Partyzantów - utrudnienia w przejeździe

Poniedziałek, 09 Lipiec 2018

Informujemy że w dniu 10 lipca 2018 r.  na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na ul. Partyzantów w Wąchocku w godzinach 12:00 – 15:00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia te spowodowane są modernizacją linii kolejowej nr 25.

6-8 LIPCA. KTO ZDOBĘDZIE KORONĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ?

Środa, 04 Lipiec 2018

To będą niesamowite trzy dni w Górach Świętokrzyskich. W dniach 6-8 lipca w Wąchocku i Sitkówce-Nowinach odbędzie się pierwsza, a zatem historyczna Korona Świętokrzyska - Górska Etapówka MTB. W ciągu trzech dni zostaną rozegrane trzy etapy. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy jest ekipa Poland Bike, na czele z Grzegorzem Wajsem, organizatorem cyklu LOTTO Poland Bike Marathon.


czytaj więcej

Poland Bike 2018

Środa, 04 Lipiec 2018

Zaproszenie

Poniedziałek, 02 Lipiec 2018

Konkurs

Poniedziałek, 02 Lipiec 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuję, że ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.


gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy