Sesja online Nr VII/2018

Środa, 27 Marzec 2019Informacja

Piątek, 22 Marzec 2019

Informujemy o  możliwości pozyskania środków przez Koła Gospodyń Wiejskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 , kolejnej edycji konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

czytaj więcej

LGD Informacja

Piątek, 22 Marzec 2019

"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 2016 – 2022 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
na przedsięwzięcia:

czytaj więcej

Zawiadomienie

Piątek, 22 Marzec 2019

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o VII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 marca 2019 roku o godz 13:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Spotkanie

Piątek, 22 Marzec 2019

Spotkanie szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 5 kwietnia do 18 kwietnia 2019 roku naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

czytaj więcej

1 Forum Organizacji Pozarządowych

Czwartek, 21 Marzec 2019

Akademia STAR

Środa, 20 Marzec 2019

czytaj więcej

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Macinkowie

Wtorek, 19 Marzec 2019

ZUE S.A. jako wykonawca zadania pn "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" informuje, że w w związku z przebudową przejazdu kolejowego kat. C, w dniach 21 marca - 2 kwietnia zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Marcinkowie, w ciągu drogi gminnej Marcinków Dolny - Marcinków Górny.

Objazd drogą leśną przez ulicę Torową w Wąchocku.

LGD Informacja

Piątek, 15 Marzec 2019

Informacja WOŚ

Piątek, 15 Marzec 2019

Życzenia

Poniedziałek, 11 Marzec 2019

Z okazji przypadającego dziś dnia sołtysa
wszystkim sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim końskiego zdrowia, wysokich lotów, a tak że wiele wytrwałości w konstruktywnym realizowaniu planów.
Życzymy siły jak tur, aby w gotowości do zmierzania się z nowymi problemami, pozytywnej energii i zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

czytaj więcej

Deklaracje śmieciowe - dyżury w sołectwach

Piątek, 08 Marzec 2019

Informujemy, że w świetlicach wiejskich odbędą się dyżury podczas których będzie można skorzystać z pomocy stażystów urzędu przy wypełnianiu i składaniu nowych deklaracji śmieciowych.

Terminy dyżurów:

- Wiejski Dom Kultury w Ratajach: 11-15 marca w godzinach 9.30-14.30,

- Wiejski Dom Kultury w Parszowie: 11-15 marca w godzinach 9.30-14.00,

- Wiejski Dom Kultury w Marcinkowie: 18-22 marca w godzinach 9.30-14.00,

- Wiejski Dom Kultury w Wielkiej Wsi: 18-22 marca w godzinach 12.30-17.00.

Mieszkańców Wąchocka zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu do pokoju numer 8.

Przypominamy, że termin składania nowych deklaracji śmieciowych mija z dniem 31 marca 2019r.

Serdecznie zapraszamy.

Dzień Sołtysa

Piątek, 08 Marzec 2019

Nowe stawki za śmieci - nowe deklaracje śmieciowe

Środa, 06 Marzec 2019

Każdy płaci za siebie - tak w skrócie można scharakteryzować metodę naliczania opłaty śmieciowej, która wejdzie w życie od 1 kwietnia 2019. Dotychczasowy sposób naliczania opłaty polegał na płatności od gospodarstwa domowego, które były podzielone na dwie grupy - jedno oraz dwu i więcej osobowe.
Znaczący wzrost ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów spowodował konieczność weryfikacji obowiązującego systemu opłat. Dotychczasowy koszt wywozu i zagospodarowania odpadów za lata 2017-18 wynosił 630 000 zł, natomiast najtańsza oferta na lata 2019-20 wynosi 1 280 000 zł czyli dwa razy więcej.
Utrzymanie dotychczasowej metody naliczania opłaty wymagałoby podniesienia stawki dla każdej grupy o 100%, odpowiednio do 20 zł i 40 zł w zależności od liczby domowników w gospodarstwie domowym. Oznaczałoby to przerzucenie kosztów oraz drastyczną zwyżkę tylko dla osób samotnych lub żyjących w gospodarstwach
2 i 3-osobowych, podczas gdy faktyczny koszt wywozu wynosi około 11 zł na mieszkańca. Jednocześnie nadal przez kolejne lata premiowane byłyby wieloosobowe gospodarstwa, które liczą nawet do 10 osób (sami mieszkańcy zauważali, że niektórzy deklarowali jedno gospodarstwo domowe, a faktycznie były to dwie a nawet trzy samodzielne rodziny zamieszkujące np. w piętrowym domu lub jednym podwórku).


czytaj więcej

Maraton Fitnes

Wtorek, 05 Marzec 2019

Konsultacje

Poniedziałek, 04 Marzec 2019

czytaj więcej

LGD Informacja

Poniedziałek, 04 Marzec 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” przypomina o obowiązku złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

czytaj więcej

Informacja LGD dla grantobiorców

Poniedziałek, 04 Marzec 2019

Grantobiorcom, którzy w 2018 roku podpisali Umowy na powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Przedsięwzięć:

czytaj więcej

Planowane w 2019 roku nabory wniosków o powierzenie grantów

Poniedziałek, 04 Marzec 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje o planowanych naborach wniosków o powierzenie grantów: 

I półroczu 2019 roku planowany jest nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

  • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych – alokacja środków 126 000 zł,
  • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy  defaworyzowane  – alokacja środków 90 000 

 

II półroczu 2019 roku planowany jest nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

  • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych – alokacja środków 50 000 zł,
  • I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań – alokacja środków 180 000 zł.

czytaj więcej

1% podatku na OSP Wąchock

Niedziela, 03 Marzec 2019

Każdy 1% podatku przekazany na OSP to wsparcie dla ratowania zdrowia i życia, rozwoju młodzieży i lokalnych społeczności. To nie tylko pomoc, ale dobra inwestycja, dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz OSP Wąchock. To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę, a naszej jednostce stwarza możliwość rozwoju. W związku z tym, że nie posiadamy statusu OPP, aby przekazać 1% podatku należy w formularzu PIT oprócz numeru KRS wpisać „Cel szczegółowy”. Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, a informacja o jej wykorzystaniu będzie podana na stronie https://www.facebook.com/ospwachock/


czytaj więcej
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy