Fiesta Balonowa

Piątek, 28 Czerwiec 2019

czytaj więcej

Zjazd i Turniej Sołtysów

Piątek, 28 Czerwiec 2019

Sesja online Nr X/2019

Czwartek, 27 Czerwiec 2019


Wycieczka przyrodnicza

Wtorek, 25 Czerwiec 2019

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie realizują wspólnie wniosek grantowy w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projekt „Dbamy o swoją wieś”. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty w dniach 30 i 31 maja 2019 r. w miejscowości Rataje  i Marcinków na temat bioróżnorodności i zakładania terenów zieleni.

czytaj więcej

Gmina Wąchock na XX Jarmarku u Starzecha

Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019

Stowarzyszenie Przyjazna wieś Rataje i Koło Gospodyń Wiejskich z Rataj przygotowało stoisko w ramach  zaprezentowania” Gminnej marki w kuchni”. Na stoisku serwowano chleb wąchocki na zakwasie z ogórkiem małosolnym, żur z kiełbasą i jajkiem, karczek z kapustą i ananasem, pierogi z mięsem i kapustą, pierogi ruskie oraz pierogi Zosi, podpiwek oraz szeroką gamę ciast. Ciasta to wizytówka Pań z Rataj. Upiekły one takie placki jak śmietanowiec, jabłecznik, ciasto z truskawkami, ukrainka, sernik, Stoisko było pięknie udekorowane kwiatami z łąk  i ogrodów Rataj.

czytaj więcej

Byliśmy tam - XIV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Stowarzyszeniem Przyjazna Wieś Rataje wzięły udział  w XIV Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni który odbył się w dniu 2 czerwca 2019r. Na jarmark przygotowaliśmy suto zastawione stoisko oraz zgłosiliśmy udział w zorganizowanych konkursach „Świętokrzyski EtnoCiuch” i „Masz babo placek i nie tylko słodki”

czytaj więcej

Biesiada

Czwartek, 20 Czerwiec 2019

WFF

Środa, 19 Czerwiec 2019

Zawiadomienie

Wtorek, 18 Czerwiec 2019

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o X Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Uwaga ćwiczenia

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

Informujemy, że w dniu 14 czerwca w okolicy mostu na rzece Kamiennej na ul. Kolejowej w Wąchocku odbędą się powiatowe ćwiczenia obronne.

W godzinach 10.00-13.00 może dojść do utrudnień w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej Mirzec-Wąchock.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej

Zadania Publiczne - Konkurs

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, że ogłosił konkurs  ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani), kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r.


Wykus 2019

Wtorek, 11 Czerwiec 2019

czytaj więcej

Przedstawienie

Wtorek, 04 Czerwiec 2019

Warsztaty

Niedziela, 02 Czerwiec 2019

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy