HONOROWI OBYWATELE MIASTA i GMINY WĄCHOCK

HONOROWI OBYWATELE

Miasta i Gminy Wąchock

 

Zygmunt Ziemkiewicz

- Honorowy Obywatel od 18 października 2014r.

 

Zdzisław Rachtan "HALNY"

- Honorowy Obywatel od 16 czerwca 2008r. - zm. 26 stycznia 2014

 

O.Opat Dr Eustachy Kocik

- Honorowy Obywatel od 9 sierpnia 2009r. - zm. 20 marca 2014

 

Ksiądz Prałat FRANCISZEK SZCZYKUTOWICZ

- Honorowy Obywatel od 9 sierpnia 2009r.

 

Zygmunt Ziemkiewicz

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock" jest wyrazem uznania zasług i wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, Klasztoru Ojców Cystersów w Wąchocku, Szkół Gminy Wąchock i środowiska. czytaj więcej >>>

 

ZDZISŁAW RACHTAN "HALNY" zm. 26 stycznia 2014

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock" jest wyrazem uznania zasług i wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, Klasztoru Ojców Cystersów w Wąchocku, Szkół Gminy Wąchock i środowiska. czytaj więcej >>>

 

O.Opat Dr EUSTACHY KOCIK zm. 20 marca 2014

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock” jest wyrazem uznania wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, oraz zasług położonych w dziele przywracania do dawnej świetności zespołu klasztornego. Podjęte z jego inicjatywy remonty i zabiegi konserwacyjne spowodowały, że opactwo Cystersów w Wąchocku jest dziś obiektem znakomicie przygotowanym dla ruchu turystycznego. Zespół klasztorny jest chlubą naszej miejscowości i głównym obiektem przyciągającym rzesze wiernych i turystów. czytaj więcej >>>

Ksiądz Prałat FRANCISZEK SZCZYKUTOWICZ

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Wąchock” jest uznaniem zasług i wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, oraz klasztoru Ojców Cystersów. czytaj więcej >>> 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy