ZDZISŁAW RACHTAN "HALNY"

ZDZISŁAW RACHTAN "HALNY"

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock" jest wyrazem uznania zasług i wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, Klasztoru Ojców Cystersów w Wąchocku, Szkół Gminy Wąchock i środowiska.

ZDZISŁAW RACHTAN "HALNY" przez szereg lat był inicjatorem i koordynatorem rozwijania i kultywowania żywej tradycji wojennych działań prowadzonych przez żołnierzy AK na naszym terenie.

Podejmując działania wspólnie z Opactwem Ojców Cystersów, Władzami Miasta i Gminy Wąchock był prekursorem i kontynuatorem corocznych uroczystości czerwcowych ku czci Majora Ponurego i jego żołnierzy. Z jego inicjatywy powstał pomnik Jana Piwnika i tablice pamiątkowe na terenie opactwa cystersów, które przyczyniły się do rozwoju szlaku turystycznego i promocji gminy w kraju i zagranicą. Jego liczne i aktywne kontakty z przyjaciółmi w kraju i zagranicą wpłynęły na pozyskiwanie dużych środków w celu renowacji ołtarza w wąchockim kościele. Podejmował działania na rzecz rozwijania wartości patriotycznych wśród młodzieży szkolnej. Jest częstym gościem i uczestnikiem spotkań z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz współpracuje z uczniami Gimnazjum Publicznego w Wąchocku w ramach projektu „Współpraca Uczniów Gimnazjum ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury - Nurt". Dzięki jego osobie Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi otrzymała imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej i sztandar. Jego starania i pozyskane środki ministerialne dały szansę rozpoczęcia budowy hali sportowej. Systematycznie powiększa księgozbiór biblioteki szkolnej. Przyjaciele „Halnego" - członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ofiarowali placówce wyposażenie pracowni multimedialnej, hali sportowej, sprzęt elektryczno - gazowy do stołówki szkolnej oraz liczne pomoce naukowe, które służą uczniom.

Zdzisław Rachtan — „Halny" jest osobą znaną, szanowaną i lubianą w lokalnym środowisku. Wszyscy postrzegają go jako człowieka szczerego, otwartego i oddanego sprawie.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy