Ksiądz Prałat FRANCISZEK SZCZYKUTOWICZ

Ksiądz Prałat FRANCISZEK SZCZYKUTOWICZ

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Wąchock” jest uznaniem zasług i wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, oraz klasztoru Ojców Cystersów.

Ks. Prałat Franciszek Szczykutowicz od ponad 40 lat mieszka poza granicami Polski, pełniąc różne funkcje w kościele. Od 1985 roku jest proboszczem w parafii w Sunny Hills na Florydzie w diecezji Pensacola-Tallahasee. Jest jednak bardzo związany z Wąchockim i całą parafią, ma tu rodzinę, przyjaciół, znajomych.

Poprzez swoje liczne kontakty cały czas wspiera wąchocki klasztor a ostatnio współpracuje również a parafialnym „Caritas” Wielu naszych rodaków i mieszkańców Wąchocka korzystało z gościnności i pomocy Ks. Prałata, zwłaszcza podczas stanu wojennego i tuż po jego zniesieniu.

W 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł go do godności Prałata Jego Świątobliwości, co stawia go wysoko w hierarchii kościoła. Ks. Prałat Franciszek Szczykutowicz jak do tej pory jest jedynym rodowitym mieszkańcem Wąchocka, który doszedł do tak wysokiej pozycji, co niewątpliwie przyczynia się do rozsławienia naszego regionu oraz Miasta i Gminy Wąchock.

W 2008 roku obchodząc 50-lecie kapłaństwa odprawił uroczysta mszę św. w kościele w Wąchocku podczas której po raz kolejny dał wyraz troski o nasz kościół fundując ołtarz soborowy i nowa ambonę. Znając jego ogromne przywiązanie do swoich rodzinnych stron nadal będzie w miarę swoich możliwości pomagał.

Ks. Prałat Franciszek Szczykutowicz jest osobą znaną wśród Polonii Amerykańskiej, szanowaną i lubianą nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w kręgach kościelnych. Postrzegany jako człowiek wielkiego serca, niezwykle szczery, pogodny, oddany swojemu miastu. Tytuł honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do promowania całego naszego regionu.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy