Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

27-215 Wąchock
tel. 41 271 50 33
www.mgok.wachock.pl
e-mail: mgokwachock@op.pl


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku jest głównym organizatorem życia kulturalnego miasta i gminy Wąchock. W obecnej siedzibie dom kultury funkcjonuje od 1973 r.

Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, w pozostałym czasie w zależności od potrzeb.

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodeka Kultury w Wąchocku wchodzą świetlice wiejskie w sołectwach: Marcinków, Wielka Wieś, Rataje, Parszów i Węglów.

W budynku Domu Kultury mają swoją siedzibę lub organizują cykliczne spotkania następujące organizacje i stowarzyszenia: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Koło Gospodyń Wąchocka, Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie "KAMIENNA", OSP Wąchock, Gminne Koło Pszczelarzy, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Komitet Serwitutowy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, a wśród nich: Piknik Archeologiczny RYDNO, Turnieje Sołtysów, Dni Wąchocka, okolicznościowe uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Walentynki, uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy