Europejskie Dni Dziedzictwa 2013

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 będzie miała miejsce w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września.


 

O wyborze miejsca otwarcia zadecydowały przede wszystkim walory architektoniczne obiektu, który został zbudowany na przełomie XII i XIII w. Klasztor jest bowiem jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 r. biskup krakowski Gedeon (Gedko). Przepiękny kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana wzniesiono na przełomie XII i XIII w. Jest to znakomity przykład niespotykanej gdzie indziej w Polsce architektury realizującej surową regułę cysterską. W obrębie gmachu klasztornego, przekształconego w XVII w. w stylu barokowym, zachowało się wiele pomieszczeń zbudowanych jeszcze w czasach średniowiecznych – kapitularz (określany przez specjalistów jako idealnie zachowane wnętrze romańskie), armarium, fraternia, dormitorium oraz refektarz z bogatą kamieniarką romańską.


O wyborze miejsca zadecydowały również wielkie tradycje patriotyczne i niepodległościowe samego opactwa i miasta oraz wpływ jaki cystersi wywarli na gospodarczy rozwoju regionu dający początek staropolskiemu zagłębiu hutniczemu.


Program ogólnopolskiego otwarcia EDD zostanie zorganizowany przy ogromnym zaangażowaniu władz Wąchocka. Planowane są m.in.: uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i bohaterów, wykład prof. Ewy Łużynieckiej połączony z oprowadzaniem po opactwie, koncert, warsztaty, wycieczki edukacyjne, targi rękodzieła, a także – cieszący się popularnością wśród mieszkańców – pokaz grup rekonstrukcyjnych związany m.in. z powstaniem 1863 r.


Inauguracja EDD zorganizowana na terenie Opactwa O.O. Cystersów w Wąchocku, mamy nadzieję, podkreśli znaczenie dla kultury polskiej dziedzictwa klasztoru, tak bardzo związanego z losami Narodu. Będzie też wyróżnieniem dla całego regionu staropolskiego Gór Świętokrzyskich i pozwoli zwrócić uwagę opinii publicznej na ogromny trud jaki cystersi i w ogóle polskie zakony wkładają w utrzymanie zabytkowych zabudowań klasztornych.

 

Szczegółowy program obchodów 

Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa

Wąchock - 7 września 2013

KOŚCIÓŁ KLASZTORNY
Godz. 12.00 – uroczysta Msza Św. w klasztornym kościele Cystersów
Po Mszy uroczyste otwarcie EDD 2013 – okolicznościowe przemówienia – kościół klasztorny

TERENY PRZED WĄCHOCKIM OPACTWEM
Godz. 14:00 Rekonstrukcje historyczne:
+ obozowisko łowców z epoki kamienia Rezerwatu Archeologicznego „Rydno” 
+ prezentacja szałasów, narzędzi, strojów, uzbrojenia, ozdób,
+ osada średniowieczna – pokaż życia i rzemiosła średniowiecznego,
+ pokaz rycerski Chorągwi Ziemi Sandomierskiej obrazujący kulturę wieków średnich,
+ pokaz oddziałów powstańczych – Żuławi Śmierci - przybliżenie strojów i uzbrojenia oddziału z czasów powstania styczniowego, pokaz sposobów walki, rekonstrukcja ataku powstańców na pozycje wroga, rekonstrukcja bitwy pod Grochowiskami,
+ rekonstrukcja obozu powstańczego M. Langiewicza w Wąchocku. Pokazanie przygotowania uzbrojenia – kucie kos i obsadzanie na sztorc, przygotowywanie odezwy i powielanie jej w drukarni polowej, przygotowywanie powstańczej strawy, ambulans, orkiestra dęta. 

Część koncertowa - od godz. 16:30
Autorski projekt Roberta Grudnia „Każdemu marzy się wolność” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego - koncert w wykonaniu Bogusława Morki, Sylwi Strugińskiej i Jerzego Zelnika. Na organach Robert Grudzień. 

Godz. 20:00 Kantaty J. S. Bacha oraz koncert na obój w wykonaniu Urszuli Kryger i Arkadiusza Krupy oraz Concerto Avenna pod batutą Andrzeja Mysińskiego inaugurujące tegoroczna edycję III Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Opactwie”

Wystawy okolicznościowe:
+ "Malowałam z pieśni"  - wystawa obrazów Marianny Wiśnios /Dormitorium klasztoru OO. Cystersów w Wąchocku/ 
+ "Przeszłość-Przyszłość - ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943) w 70 rocznicę śmierci" - wystawa upamiętniająca życie i twórczość księdza Jana Wiśniewskiego, wybitnego historyka i kolekcjonera sztuki sakralnej  /Muzeum w Opactwie/
+ „Artur Grottger Powstanie Styczniowe” - zbiór fotokopii słynnego cyklu, tzw. "kartonów" o powstaniu styczniowym  /sala w opatówce, naprzeciw Kawiarni Cysterskiej/
+ Reprodukcje fotografii Wąchocka z przełomu XIX i XX w. /Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury/  
+ Kilkadziesiąt zdjęć słynnych Starów z FSC /Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury/  
+ Pracujące rzeki Bobrza i Kamienna /Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury/


Wydarzenia towarzyszące: godz. 14.15; 15.15; 16.15:
- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ojców Cystersów i opactwa łącznie z klauzurą - projekt historyczny - Mnisi i
   Hutnicy, 
- wystawa rękodzieła ,
- wycieczka edukacyjna z przewodnikiem do wąwozu Rocław,
- wycieczka autokarowa do Eko-Muzeum w Starachowicach, 
- questing - gra terenowa pod hasłem „szlakiem Langiewicza i Ponurego” na terenie Wąchocka,
- warsztaty pod hasłem „Architektura cysterska” pod kierunkiem prof. Ewy Łużynieckiej,
- warsztaty dla uczniów pod hasłem” Naszyjnik z Orłem Białym – biżuteria Powstania Styczniowego”,
- spotkanie autorskie z dr Krystyną Samsonowską, autorką książki „Republika Wąchocka 1863”
- bezpłatne kajaki i rowery wodne na terenie zalewu w Wąchocku - godz. 14.00-18.00
- indywidualne zwiedzanie kościołów drewnianych w pobliskich Ratajach (2 km) i Parszowie (5km)
- reprodukcje fotografii Wąchocka z przełomu XIX i XX w. /Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury/  
- kilkadziesiąt zdjęć słynnych Starów z FSC /Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury/  
- pracujące rzeki Bobrza i Kamienna /Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury/  


W niedzielę 8 września zapraszamy na sesje popularnonaukową „Rola cywilizacyjna Opactwa Cystersów w Wąchocku”. Sala Widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, godz. 11.00. W godzinach 14.15, 15.15 i 16.15 bezpłatne zwiedzanie klasztoru cysterskiego.


KAPLICA ŚW. ZOFII W RATAJACH Leżący w 2 km od wąchockiego rynku kościółek zbudowany został w 1747 r. jako kaplica pod wezwaniem św. Zofii. Ufundowali go mieszczanie wąchoccy. Pierwotnie wzniesiono go z bali sosnowych, na kamiennym fundamencie. Przeprowadzony w 1888 r. remont kapitalny zmienił również wygląd zewnętrzny kościółka. Pierwotnie wejście znajdowało się w miejscu, gdzie obecnie jest ołtarz. Jednak w związku z rozbudową miejscowości oraz wytyczeniem drogi Wąchock-Bodzentyn postanowiono wykonać drzwi od strony nowej drogi. W miejscu dotychczasowego wejścia dobudowano owalne murowane prezbiterium, wykonano nowy dach, który został pokryty gontem, wzniesiono sygnaturkę, wstawiono nowe okna oraz położono kamienną posadzkę. W prezbiterium ustawiono barokowy, pochodzący z dawnego, rozebranego w 1845 r. kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Elżbiety, ołtarz z obrazem św. Zofii z trzema córkami: Wiarą, Nadzieją i Miłością. Kolejne remonty w I połowie XX w. miały charakter porządkowy. Po powrocie cystersów w 1951 r. mnisi ponownie przejęli pieczę nad kościółkiem, m.in. wykonano nowy dach oraz instalację elektryczną. Dzisiaj kościółek służy mieszkańcom Rataj. Msze św. odprawiane są w każdą niedzielę i święta. Po drugiej stronie drogi na wzgórzu znajduje się budynek dawnego leśnictwa, obecnie własność prywatna. Warto zauważyć, że właśnie należące do sołectwa Rataje lasy obciążone są powinnościami serwitutowymi na mocy których od 1454 r., dzięki przywilejowi króla Kazimierza Jagiellończyka, mieszkańcy Wąchocka mają prawo do bezpłatnego pozyskiwania około 350 m2 drzewa rocznie. W sobotę 7 września w godz. 14.00-18.00 będzie można zwiedzić kościół w Ratajach koło Wąchocka. Zwiedzanie indywidualne. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

KOŚCIÓŁ W PARSZOWIE Według legendy nazwa wsi pochodzi od pary sów, którą wypatrzył na drzewie wracający spod Wiednia król Polski Jan III Sobieski, znany również z wielkiej miłości do przyrody. Miejscowość należała do cystersów z Wąchocka, którzy w XVIII w. zaczęli rozwijać tu przemysł – wytwarzano garnki, kotły, piece i kule armatnie. Przed wybuchem powstania listopadowego wybudowano wielki piec, napędzany kołem wodnym i maszyną parową. W 1837 r. hutnicy z własnych składek wznieśli na skarpie kaplicę Aniołów Stróżów na oryginalnym rzucie przypominającym gwiazdę. W 1934 r. po zachodniej stronie kaplicy mieszkańcy Parszowa wznieśli drewniany kościół w konstrukcji szkieletowej według projektu Kazimierza Prokulskiego, architekta z Radomia. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcono 6 maja 1934 r., a do połowy grudnia tego roku kościół był już gotowy. Uroczyste poświęcenie wyczekanej przez parafian świątyni miało miejsce 15 grudnia 1934 r. W 1954 r. po południowo-wschodniej stronie kościoła wzniesiono drewnianą dzwonnicę. Pracami budowlanymi kierował Zenon Lubek z Miedzaw. Będąc w Parszowie warto zwiedzić również pozostałości dawnej huty położonej nad rzeką Żarnówką, zwaną Kaczką. W pobliżu mostu na drodze krajowej DK 42 widoczne są m.in. grobla i przepust wodny. W sobotę 7 września w godz. 14.00-18.00 będzie można zwiedzić zabytkowy kościół parafialny pw. Zesłania Ducha Świętego w Parszowie koło Wąchocka. Zwiedzanie indywidualne. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!


Szczegółowy program wszystkich wydarzeń związanych z EDD 2013 pod adresem -> www.edd.nid.pl


+ + + + + 


Nie od razu Polskę zbudowano” -  to hasło kolejnej, XXI już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w Polsce. Chcemy pokazać Polskę jako państwowość, która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj. Pragniemy przypomnieć jaką wartością jest własna państwowość i jakie były koleje jej kształtowania. Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 odbędą się tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września ( 7-8 i 14-15 września 2013 ). Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczysta inauguracja będzie miała miejsce w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września.

Tegoroczną edycją EDD chcemy przypomnieć wszelkie formy budowy polskiej państwowości. Nie tylko w sensie dosłownym, czyli kształtowaniu granic na przestrzeni dziejów ale również tym symbolicznym – poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją.

Wybór  tematu wynika w dużej mierze z faktu, że XXI edycja EDD zbiega się z 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. W związku z tym chcielibyśmy także zwrócić szczególną uwagę na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości. Hasło przewodnie EDD 2013 pozwoli uhonorować wydarzenia związane z tą rocznicą oraz przybliżyć społecznościom lokalnym inne ważne karty polskiej historii, poznanie których uświadomi  - szczególnie młodemu pokoleniu – długą i ofiarną drogę do wolnej Polski oraz fakt, że na wielką historię składa się szereg mniejszych wydarzeń, których ślady znaleźć można w całym kraju. 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego to także jeden z ostatnich momentów na zebranie świadectw przybliżających ten bohaterski zryw, które przetrwały dotychczas tylko w ustnych przekazach rodzinnych.

Pragniemy też skoncentrować się na dokonaniach w zakresie stanowienia prawa, rozwoju gospodarczego, wynalazków i myśli technicznej, wszystkich dziedzinach sztuki, architektury, a także w zakresie dyplomacji, sportu, działalności edukacyjnej, pedagogicznej i wydawniczej.

Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Wtedy to ówczesny francuski minister kultury zaproponował zorganizowanie w całej Europie Dni Otwartych Zabytków, zainicjowanych w 1984 roku we Francji. Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zainspirowało to  w 1991 roku Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy