Przetargi

01.02.2019 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK13.06.2017 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓWs,209,przetarg_marcinkow.html

12.06.2017
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK


10.02.2016
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1467/2 O POW. 0,1741 HA,

06.02.2016
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA,

14.10.2016
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA,

26.08.2016


13.04.2016 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WIELKA WIEŚ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1166/5 O POW. 0,0536 HA,


08.04.2016 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK - See more at: http://wachock.pl/s,196,DRUGI_PRZETARG_USTNY_NIEOGRANICZONY_NA_SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_GRUNTOWEJ.html#sthash.dV1C4Gbr.dpuf
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy